Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Γ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 5.02.10


Ανατροπή του αντεργατικού «Προγράμματος Σταθερότητας και κερδοφορίας το κεφαλαίου»
Πάλη για τη συλλογική σύμβαση – αγώνας για την αξιοπρέπειά μας
Ο αγώνας στα χέρια των πρωτοβάθμιων σωματείων

Oλόκληρη η Ανακοίνωση

Reblog this post [with Zemanta]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

AddThis Smart Layers