Σάββατο, 30 Μαΐου 2009

ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΖΩΗ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ!!.

Muslim migrants demonstrate in central Athens on May 29, 2009. More than thousand Muslim migrants and leftists demonstrated in Athens over an alleged police insult to the Koran, a week after two similar protests degenerated into clashes with anti-riot police.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

AddThis Smart Layers