Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2009

Αλληλεγγύη στους Εργαζόμενους στην ΑCS.

Η ACS Αγίας Παρασκευής στις αρχές Δεκέμβρη 2009 άλλαξε εργοδότη καθώς η μέχρι τότε εργοδότρια, Γαβρίδου, εξαφανίστικε, χωρίς να πληρώσει τη μισθοδοσία του Νοέμβρη καθώς και το επίδομα Χριστουγέννων.
Ο νέος εργοδότης, Μάρκος Αθανάσιος, αρνείται να δεχθεί στην εργασία τους εργαζόμενους με την ήδη υπάρχουσα υπηρεσία τους, εκβιάζοντας να υπογράψουν νέες συμβάσεις από την αρχή.
Την ίδια στιγμή η μητρική ACS, η πρώτη και πιο κερδοφόρα εταιρεία στον κλάδο της ταχυμεταφοράς-ταχυδρόμησης, κάνει την ανήξερη. Τα αφεντικά μικρά και μεγάλα, προηγούμενα και επόμενα, λογάριασαν χωρίς τον ξενοδόχο. Τις αντιστάσεις των εργαζόμενων που διεκδικού αφενός να πληρωθούν και αφετέρου να μην ξεπουλήσουν τα δικαιώματά τους.
ΣΕΤΤΕΑ καταγγέλλει την πολιτική των μεγάλων εταιρειών courier που μέσα από τα franchise καταστρατηγούν μόνιμα τα εργασιακά δικαιώματά μας.
Η περίπτωση της ACS Αγίας Παρασκευής δεν είναι η εξαίρεση αλλά ο κανόνας. Ο αγώνας των εργαζόμενων στο κλάδο της ταχυμεταφοράς-ταχυδρόμησης είναι μονόδρομος.
Όλο το προηγούμενο διάστημα εκεί που το κίνημα στις ταχυμεταφορές ήταν δυνατό, κατάφερε βα επιβάλει ανακληση απολύσεων, πληρωμές δεδουλευμένων κτλ.
Ο ΣΕΤΤΕΑ, το κλαδικό σωματείο στις ταχυμεταφορές, στηρίζει απόλυτα τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων στην ACS Αγίας Παρασκευής.

Απαιτούμε:
- Άμεση καταβολή του μισθού-εξασφάλιση των θέσεων εργασίας με αναγνώριση όλων των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων στην ACS Αγίας Παρασκευής
- Υπογραφή κλαδικής σύμβασης στις ταχυμεταφορές,
- Αναγνώριση ειδικοτήτων για τους εργαζόμενους του κλάδου.

Σωματείο Εργαζόμενων Ταχυδρομικών και Ταχυμεταφορικών Επιχειρήσεων Αττικής


Reblog this post [with Zemanta]

AddThis Smart Layers