Παρασκευή, 10 Απριλίου 2009

Ενημέρωση Πρωτοβουλίας Σωματείων ενάντια στο Δουλεμπόριο κ' Αλληλεγγύης στην Κ.Κούνεβα.

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 8 Απρίλη συνάντηση της ΠΕΚΟΠ, των Σωματείων του ΗΣΑΠ και της Πρωτοβουλίας Σωματείων με τη διοίκηση του ΗΣΑΠ.
Στη συνάντηση αυτή η διοίκηση του ΗΣΑΠ ανακοίνωσε την πρόθεσή της να προχωρήσει σε προκήρυξη θέσεων μέσω ΑΣΕΠ για την καθαριότητα και ζήτησε προτάσεις πάνω στους όρους της προκήρυξης. Στη συνάντηση αυτή τέθηκε επίσης το θέμα της καταγγελίας της σύμβασης με την ΟΙΚΟΜΕΤ αλλά και της μεταβατικής πρότασης για το τι θα γίνει με τους ήδη απασχολούμενους.
Σημειώνουμε εδώ ότι στη σύσκεψη υπήρξε για πρώτη φορά και παρουσία συνδικαλιστών από το χώρο της ΕΘΕΛ οι οποίοι σε αντίθεση με τη στάση που μέχρι τώρα είχε ακολουθηθεί και από την πρωτοβουλία σωματείων αλλά και από τα σωματεία του ΗΣΑΠ (ανάγκη να φύγουν οι δουλέμποροι) πρακτικά πρότειναν ως καλύτερη λύση να μείνουν οι εταιρείες ενοικίασης αλλά να τηρείται η εργατική νομοθεσία.
Με αυτά τα δεδομένα υπάρχει ανάγκη να οργανωθεί μαζική σύσκεψη της Πρωτοβουλίας Σωματείων, μαζί με την ΠΕΚΟΠ, για να συζητήσουμε:
  1. Ποιες ακριβώς είναι οι προτάσεις και οι διεκδικήσεις σε σχέση με τα ζητήματα που έχουν προκύψει στον ΗΣΑΠ (σημειώνουμε ότι έχουν ήδη οριστεί συνεδριάσεις του ΔΣ του ΗΣΑΠ που θα πάρουν αποφάσεις πάνω σε αυτά τα ζητήματα).
  2. Ποιες είναι οι συγκεκριμένες κινηματικές δράσεις το επόμενο διάστημα
  3. Ποιες άλλες πρωτοβουλίες είναι αναγκαίες.
Για το σκοπό αυτό, σε συνεννόηση και με την ΠΕΚΟΠ, έχει οριστεί νέα συνάντηση της Πρωτοβουλίας τη Δευτέρα 13 Απρίλη στα γραφεία των σωματείων (Ανδρέα Λόντου 6, β΄ όροφος, 8.30 μ.μ., 210-3820537


Reblog this post [with Zemanta]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

AddThis Smart Layers