Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2009

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ στη ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ

Σε κίνδυνο εργάτες από εκρηκτικά!
Είμαστε μία ομάδα εργαζομένων σε άθλιες συνθήκες και ζητούμε την παρέμβασή σας, για να βελτιωθεί η κατάσταση και να ζήσουμε μερικά χρόνια παραπάνω. Συγκεκριμένα, εργαζόμαστε στην Τεχνική Εταιρεία Μοχλός ΑΕ που έχει αναλάβει τη διάνοιξη σήραγγας για την κατασκευή της Ιονίας Οδού στην περιοχή της Μακύνειας.
Όπως γνωρίζετε, στις σήραγγες ο αέρας δεν ανακυκλώνεται γιατί δεν υπάρχει φυσική ροή και η ανανέωση γίνεται με τεχνητό τρόπο, με τη βοήθεια ανεμιστήρων.
Έτσι το περιβάλλον είναι βαρύ και ανθυγιεινό από τα καυσαέρια των μηχανημάτων που δουλεύουν στη σήραγγα, όπως φορτωτές, φορτηγά, διατρητικά μηχανήματα, βαρέλες μπετού κ.λπ.
Για τη διάνοιξη των σηράγγων χρησιμοποιούνται εκρηκτικές ύλες, οι οποίες κατά την έκρηξη παράγουν μεγάλο όγκο αερίων. Επειδή τα παραγόμενα αέρια ήταν πολύ τοξικά και δημιουργούσαν στους εργαζόμεους καρκίνο, τα τελευταία χρόνια φτιάχτηκαν εκρηκτικά που δεν παράγουν τοξικά αέρια.
Από ότι ρωτήσαμε και μάθαμε αιτία των τοξικών αερίων είναι το δινιτροτολουόλιο το οποίο περιέχεται σε ορισμένες εκρηκτικές ύλες και το οποίο με την υπ. αρ. 158568/28-8-08 εγκύκλιο του το ΥΠΕΧΩΔΕ προτείνει να καταργηθεί και να αντικατασταθεί με διαφορετική ύλη.
Παρόλα αυτά παράγονται ακόμη εκρηκτικές ύλες με το καρκινογόνο δινιτροτολουόλιο. Αυτά τα εκρηκτικά χρησιμοποιούμε στη σήραγγα που δουλεύουμε, και που έχουν την ονομασία ELEXIT.Όταν πέφτει η μπαταρία και μετά από ώρα μπαίνουμε στη σήραγγα, δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε, έχουμε φοβερούς πονοκεφάλους, κάνουμε εμετό και αρκετές φορές δεν μπορούμε να πάμε την άλλη μέρα στη δουλειά μας με αποτέλεσμα να χάνουμε μεροκάματα. Εκτός αυτού, όπως διαβάσαμε με τη συχνή χρήση αυτών των εκρηκτικών κινδυνεύουμε να πάθουμε καρκίνο. Δυστυχώς την καταγγελία αυτή την κάνουμε ανώνυμα, και ζητούμε με τη δική σας παρέμβαση να βελτιωθεί το περιβάλλον που δουλεύουμε.

Ευχαριστούμε. Ομάδα εργαζομένων της Μοχλός ΑΕ Εργοτάξιο κατασκευής σήραγγας Μακύνειας / Ιόνια Οδός


Reblog this post [with Zemanta]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

AddThis Smart Layers