Κυριακή, 31 Οκτωβρίου 2010

ΝΑ ΜΗΝ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΟ ΜΑΡΜΑΡΟ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΟΥ ΒΥΡΩΝΑ


Ο ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες

Με αίσθημα ευθύνης απέναντι σε όλους τους εργαζόμενους του Δήμου παίρνουμε την πρωτοβουλία να σας ενημερώσουμε για τα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν το Δήμο και μας αφορούν όλους μας. Τοποθετούμαστε δημόσια γιατί δε θέλουμε να σωπάσουμε για ζητήματα που βρίσκονται σε εξέλιξη και θα τα βρούμε μπροστά μας. Η ανεξάρτητη, εργατική πολιτική που ακολουθούμε όλα αυτά τα χρόνια μας υποχρεώνει να μη σωπαίνουμε ούτε στα δύσκολα και να τοποθετούμαστε με μοναδικό στόχο το συμφέρον των εργαζομένων και το δημόσιο, κοινωνικό συμφέρον που πρέπει να υπηρετεί ο Δήμος.

Το Δ.Σ. του σωματείου μας πραγματοποίησε διμερείς συναντήσεις με όλες τις δημοτικές παρατάξεις, τις οποίες ενημερώσαμε για όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε οι εργαζόμενοι στο Δήμο. Στην εποχή της οικονομικής κρίσης, του Μνημονίου, της Τρόικας και των βάρβαρων αντεργατικών μέτρων που παίρνει η κυβέρνηση με την Ε. Ένωση σε βάρος μας. Μείωση μισθών, ανατροπή ασφαλιστικών και εργασιακών δικαιωμάτων, απαγόρευση προσλήψεων μόνιμου προσωπικού, ποινικοποίηση των εργατικών αγώνων κ.λπ. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε για τις αντιδραστικές ανατροπές που φέρνει η εφαρμογή του Καλλικράτη, με τη μείωση της κρατικής χρηματοδότησης, τη μεταφορά καινούργιων αρμοδιοτήτων, την κατάργηση υπηρεσιών, τη μείωση προσωπικού στο Δήμο. Όλα τα παραπάνω οδηγούν στην υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, στη συρρίκνωση του κοινωνικού χαρακτήρα των Ο.Τ.Α. και ενισχύουν πολιτικές διαρκούς φορολόγησης των πολιτών μετατρέποντας τους δήμους σε επιχειρήσεις.

Διεξοδική συζήτηση έγινε για την οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Δήμος Βύρωνα και για το αίτημα του σωματείου μας όλα τα Νομικά Πρόσωπα να περάσουν στο Δήμο και να ενταχθούν στον οργανισμό του όλοι οι εργαζόμενοι.

Η Ανεξάρτητη Αγωνιστική Παρέμβαση από τις συζητήσεις που έγιναν και τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει επισημάνει τα παρακάτω:

Ο Δήμος Βύρωνα βρίσκεται σε δεινή οικονομική κατάσταση. Έχει κτυπήσει κόκκινο, το ενδεχόμενο να μην μπορεί σε λίγους μήνες να καταβάλει τους μισθούς των εργαζομένων είναι πολύ πιθανό. Αυτό συμβαίνει γιατί το κράτος οφείλει στους ΟΤΑ από θεσμοθετημένους πόρους πάνω από 1,7 δις € τα οποία θα αποδοθούν στους δήμους σε 8 δόσεις, στη μείωση της κρατικής χρηματοδότησης, που στην εποχή του Μνημονίου και του Προγράμματος Σταθερότητας φτάνει στο 30% και θα αυξάνεται στα πλαίσια εφαρμογής του Καλλικράτη, καθώς και στην οικονομική πολιτική που εφαρμόστηκε και εφαρμόζεται στο Δήμο. Οι πολίτες πληρώνουν υψηλά δημοτικά τέλη (πάνω από 8 εκατ. ευρώ το χρόνο), πανάκριβες υπηρεσίες στο κοιμητήριο, στους Παιδικούς Σταθμούς, στον πολιτισμό, στον αθλητισμό και αλλού, συμβάλλοντας περίπου στο 50% των ετήσιων εσόδων του Δήμου.

Τα δάνεια που έχει πάρει ο Δήμος μέχρι σήμερα ξεπερνούν συνολικά το ποσό των 17 εκατομμυρίων ευρώ. Η παρακράτηση που γίνεται για την αποπληρωμή των δανείων έχει ως αποτέλεσμα η μηνιαία κρατική χρηματοδότηση (ΚΑΠ) να μην ξεπερνά το 55% του ποσού της μηνιαίας μισθοδοσίας των εργαζομένων.

Τα χρέη του Δήμου προς τρίτους ξεπερνούν τα 5 εκατομμύρια ευρώ (χωρίς να αποκλείεται να είναι πολύ περισσότερα μαζί με αυτά που οφείλονται σε εργολάβους και δεν εμφανίζονται σε τιμολόγια). Εδώ και αρκετούς μήνες έχει γίνει στάση πληρωμών του Δήμου προς τους προμηθευτές και εργολάβους.

Τα χρέη της Δ. Επιχείρησης (ΔΕΑΔΒ), οφειλές προς το ΙΚΑ κ.λπ. που επιβαρύνθηκε μέχρι σήμερα ο Δήμος Βύρωνα φτάνουν τα 8 εκατομμύρια ευρώ και έχει αναλάβει την υποχρέωση για επιπλέον 7 εκατομμύρια ευρώ. Οι οφειλές της ΔΕΑΔΒ για παράνομες εκχωρήσεις υπηρεσιών του Δήμου (τις παρατάσεις των ταφών, τη φύλαξη οστών και την αφή των κανδηλιών) ξεπερνούν τα 2,9 εκατομμύρια προς το Δήμο (για την περίοδο 2004 - 2008), ενώ για την περίοδο 1997 έως το 2004 δεν υπάρχουν στοιχεία. Από το 2009 έως σήμερα δεν είναι γνωστά τα στοιχεία για την οικονομική της διαχείριση και δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία για τη μετατροπή της σε Α.Ε.

Στις 31/12/2009 το επίσημο έλλειμμα του Δήμου είναι 6.060.612,39 ευρώ, ενώ στην έκθεση ελέγχου των ορκωτών λογιστών αναφέρεται ότι ο Δήμος δεν εμφανίζει επιπλέον έλλειμμα 12.850.000 ευρώ που οφείλεται στην ΔΕΑΔΒ. Συνέπεια αυτού είναι το πραγματικό έλλειμμα να υπερβαίνει τα 19 εκ. ευρώ.

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες

Η άσχημη οικονομική κατάσταση που έχουν περιέλθει οι δήμοι είναι αποτέλεσμα των πολιτικών που άσκησαν οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Ν.Δ. και συνεχίζεται και σήμερα με ακόμα πιο μεγάλες περικοπές και αντιδραστικές πολιτικές. Αυτή την πολιτική δεν την αντιπάλεψαν τα συνδικαλιστικά όργανα των δημάρχων (ΚΕΔΚΕ) παρά τις φραστικές τους διαφοροποιήσεις.

Μπορούσε και μπορεί να εφαρμοστεί μια άλλη οικονομική πολιτική στο Δήμο προς όφελος των πολιτών. Μια σειρά δαπάνες θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί. Να μη γίνονται σπατάλες, περιττές προμήθειες ή να διατίθενται δεκάδες χιλιάδες ευρώ για δημόσιες σχέσεις, ευχετήριες κάρτες κ.λπ.. Μπορεί να ασκηθεί μια χριστή οικονομική διαχείριση που θα υπερασπίζει το δημόσιο, κοινωνικό χαρακτήρα του δήμου και θα ενισχύει την κοινωνική του πολιτική. Θα ενισχύει τις κοινωνικές δομές του και θα εξυπηρετεί τις πραγματικές καθημερινές ανάγκες των κατοίκων. Μέσα από διαδικασίες συμμετοχής των πολιτών στη διαμόρφωση, την εφαρμογή και στο έλεγχο των ασκούμενων πολιτικών στο Δήμο.

Η διοίκηση του Δήμου οφείλει να πρωτοστατήσει σε ένα κίνημα διεκδίκησης των οφειλών του κράτους προς την αυτοδιοίκηση, να αγωνισθεί ενάντια στις περικοπές που φέρνει το Μνημόνιο και ο Καλλικράτης. Σε ρήξη και ανυπακοή με την πολιτική και τις κατευθύνσεις της Ε. Ένωσης, τα ευρωπαϊκά κονδύλια να διατίθενται για πραγματικές κοινωνικές δομές και πολιτικές που θα ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη.

Ξεχωριστεί θέση στην ενημέρωση με τις παρατάξεις είχε η συζήτηση για τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου. Η Ανεξάρτητη Αγωνιστική Παρέμβαση επιμένει και αγωνίζεται να περάσουν όλα τα Ν. Πρόσωπα και οι εργαζόμενοι στο Δήμο. Η ένταξή τους στο δήμο διασφαλίζει τη διαφάνεια, τον έλεγχο στην οικονομική τους διαχείριση και το δημόσιο, κοινωνικό τους χαρακτήρα από την επιχειρηματικότητα με την οποία λειτουργούν σήμερα. Παίρνουμε σαφή θέση και ζητάμε να μπει τέλος σε ένα καθεστώς αδιαφάνειας, διακίνησης χρημάτων με διπλά βιβλία, διπλούς λογαριασμούς που ενισχύουν και καλύπτουν τη φοροδιαφυγή, την εισφοροδιαφυγή και τη μαύρη εργασία, όπως συμβαίνει στο Πνευματικό Κέντρο. Το καθεστώς αυτό που σήμερα ομολογείται ότι γινόταν για χρόνια από τις προηγούμενες δημοτικές αρχές εις γνώση των παρατάξεων που παίρνουν μέρος στο Δ.Σ. του Πνευματικού Κέντρου δεν αποτελεί καμία δικαιολογία για τη συνέχισή του και σήμερα. Με το πέρασμα όλων των Ν. Προσώπων στο Δήμο θα έχουμε διαφάνεια στην οικονομική διαχείριση, οικονομία κλίμακας λειτουργικών εξόδων, εξοικονόμηση προσωπικού και χάραξη πολιτικής για όλο το Δήμο από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Η επιμονή της Δημοτικής Αρχής να μείνουν εκτός Δήμου τα Ν. Πρόσωπα πολιτισμού και αθλητισμού εκτός από τα ζητήματα οικονομικής διαχείρισης αποβλέπει και στην είσοδο ιδιωτικών εταιρειών και μάνατζερ στο πολιτισμό και ιδιαίτερα στο Θέατρο των Βράχων μέσα από προγραμματικές συμβάσεις.

Το ζήτημα της πολιτικής προσωπικού απασχόλησε τις συναντήσεις με τις δημοτικές παρατάξεις. Οι εργαζόμενοι στο Δήμο Βύρωνα, τη Δ. Επιχείρηση και τα Ν. Πρόσωπα σήμερα είναι λιγότεροι από το 2003, παρά το γεγονός ότι έχουμε αύξηση πληθυσμού, μεταφορά αρμοδιοτήτων και νέων υπηρεσιών στο Δήμο. Η μείωση του προσωπικού οδηγεί σταδιακά στην υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Για την καλύτερη λειτουργία και την αναβάθμιση των υπηρεσιών του Δήμου χρειάζεται καλύτερη αξιοποίηση του προσωπικού με βάση τις πραγματικές ανάγκες. Να σταματήσουν οι πολιτικές που χρησιμοποιούν εργαζόμενους μακριά από την εξυπηρέτηση των πολιτών. Να υπάρχει σεβασμός στα δικαιώματα των εργαζομένων και να μην παραβιάζεται ο δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας για να εξυπηρετηθούν σκοπιμότητες της δημοτικής αρχής. Είναι ανάγκη να γίνουν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε υπηρεσίες που πραγματικά χρειάζονται για την αναβάθμιση των υπηρεσιών και την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων.

Στα πλαίσια της αναβάθμισης της καθαριότητας στην πόλη χρειάζεται τώρα παρά την καθυστέρηση που υπάρχει να επεκταθεί η ανακύκλωση στο Δήμο από την υπηρεσία καθαριότητας χωρίς τη συμμέτοχη ιδιωτικών εταιρειών. Να συμπεριλάβει και άλλα ανακυκλώσιμα υλικά όπως καμένα έλαια, ηλεκτρικές συσκευές κλπ. Αυτό θα έχει οικονομικό όφελος για το Δήμο, θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας σταθερής απασχόλησης και θα προστατεύσει το περιβάλλον. Ο Δήμος να διεκδικήσει από το κράτος την επιχορήγηση για την ανακύκλωση και όχι σε κάθε ευκαιρία να αναζητά τη σύμπραξη με τις ιδιωτικές εταιρείες.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Στην εποχή των βάρβαρων πολιτικών που ξεθεμελιώνονται δικαιώματα και κατακτήσεις χρόνων, που επιβάλλονται αντιδραστικές πολιτικές και αλλάζει προς το χειρότερο ο χαρακτήρας των Δήμων, η αντίσταση και ο διαρκής αγώνας για την ανατροπή της πολιτικής αυτής είναι καθήκον. Το δικαίωμά μας στην εργασία με αξιοπρεπή μισθό είναι δεμένο με τον αγώνα για την υπεράσπιση του δημόσιου κοινωνικού χαρακτήρα του Δήμου και την αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους κατοίκους.

Υ.Γ. Η ανακοίνωση αυτή δεν κυκλοφόρησε από το Δ.Σ. του σωματείου μας λόγω της άρνησης των παρατάξεων ΕΣΑΚ (ΠΑΜΕ) και ΠΑΣΚΕ- ΕΣΠΕ.

Οκτώβριος 201
 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

AddThis Smart Layers